יום ראשון, 25 במאי 2014

בחירת רעיון איפיון ותכנון

הגדרת הצורך
1.שעון אוטומאטי ומגן לטלפון מלגו
2. זה יותר משמח אנשים אם כסא גלגלים 
3. כסא גלגלים  שמחובר אליו קריוקי מהקריוקי יש מטען לטלפון .
4. כסא גלגלים שמחובר אליו קריוקי ויש מטען לטלפון .
5. כסא גלגלים , חוט, קריורי (ורמקול ),מטען לטלפון , וטלפון .

בחירת רעיון איפיון ותיכנון


יום חמישי, 22 במאי 2014

בחירת רעיון אופי ותכנון

לאלה שלום הנה המשימות.
1. רעיונות למוצר:
עט, עיפרון, טוש שעובד בעצמו.
2. הדבר שנבחר: עט, עיפרון, טוש שכותב בעצמו: העט העיפרון או הטוש הם אלחוטיים מחוברת להם אוזניית דיבור ושהאנשים מדברים העט או העיפרון או הטוש כותבים בעצמם.
3. המוצר הוא באותו גודל וצורה של עט, עיפרון וטוש.
נ.ב מצורף קובץ של התכנון.
תודה, יערה,עמית,רותם,ליאור,גיא ועילי
עשינו את משימה 5 במחברת.
 

בחירת רעיון אפיון ותכונית

1 הוא יפה 
2הוא יחול לנקות הכול
3 גודל מטר
4זה על בתריות
5פלסטיק

דרישות

לנקות את העשלה טוב משימה 2 קבוצת אדיסון

הגדרת הצורך

נקיון לנקות את האסלה דניאל ואמיר זה המתוקן קבוצת אדיסון
 

אדיסון

נקיון אסלה לשרוותים רובות דניאל ואמיר